Sasom samtliga saso nagonsin age levt och alskat kan faststalla befinner sig ej samtlig typer it lov desamma

Karleken n kanner sta din kompanjo mirake do tidiga stadierna av nagon romantik kan kannas massor annorlunda ann den love du kanske kanner ar framti ino forhallandet.

Hjarnskrynklare Elaine Hatfield har beskrivit ett pa skilda typer itu romantisk karlek barmharti (aven beromd saso foljeslagare) sam passionerad. Barmhartig lov medfor emotione utav omsesidig aktning, tillit och tillgivenhet samtidigt eldi lov innebar intensiva emotione och sexuell tilldragning.

Baksida av underben befinner si eldi love?

» Denna cirka utav love tenderar att bliv vanligare inom begynnelse itu ett proportion. Folk ino detta beskaffenhet utav love tenderar att vara med om kopiost kraftfulla emotioner forut varandra. Do plikt finnas till intill den andra personen, nog klura villig den andra personen for jamnan samt erfara extrem armod nar dom separeras.

Begard love erhall nar dom ett par individerna delar omsesidig tilldragning samt emotione stav varandra. Oatervantad karlek, daremo, kan bli til nar endast ett person kanner eldig karlek alternativ forsavitt dom tva fran en syfte hindras fran att existera iho.

Attraktiv love resulterar inom att par personer bildar e proportion och ar sallskap, samtidigt ovalkomme karlek resulterar ino kanslor itu missmod, bavan och ensamhet.

  • Nargangen tankar om partnern folk upplever mycket omkring standiga tankar forsavitt personen do befinner si kar i. Dessa tankar befinner si ej bara envis, andock do kan samt tranga in narapa nar saso helst under dagen alternativ natten.
  • Idealiseringen av saken da andra personen eller forhallandet Manniskor i lidelsefull love tenderar att forlita att foremalet stav deras tillgivenhet ick kan foreta nagot felaktigt. De tenderar likasa jump4love kostnad att tro att deras forhallande befinner si inte med felaktigt, ar menad att finnas till alternativt ar en «perfekt matchning».
  • Nagon hallbar onskan att beror och bliv bekant persone inom passionerad love vill kanna till allting forsavitt sin delagare. De vill ocksa att deras medspelare skal veta alltsamman om do.
  • Starka emotioner om den andra personen folk ino den har typen fran love mar fint nar det promenera finemang, men kan befinna forstorda nar saker promenerar fel.
  • Ett behov fran att skota kroppslig omgivning bortsett fra att existera fort attraherad av saken da andra personen forsoker personer i lidelsefull karlek att bevara uppemot kroppslig omgivning.

Barmharti karlek

Darborta lidelsefull lov kannetecknas bruten sin styrk kannetecknas medkannande karlek itu dess intimitetsniva. Barmharti karlek, alia foljeslagare, koper forsavit intimitet, tilli, hangivenhet samt tillgivenhet. Inom ett langvarigt affar simmar eldig love normalt ner at medkannande lov i e till ett par ar.

Manniskor som befinner sig barmharti love kanner sig aven fortsattningsvis passionerade forut varandra, andock intensiteten kanns generellt mindre enor och skyndsamt. Denna genre fran love utspela forsavitt att plocka grundligt hand forsavit saken dar andra personen, sannerligen uppfatta saken da andra individen sam befinner sig eldsjal ino den andra personen igenom bade goda sam daliga tider.

  • Langsiktigt hangivenhe Ledsagande love kannetecknas itu e langvarigt sam bestaende intresse forut varandra.
  • Djup intimitet persone sasom delar barmhartig love kan skilja samtliga aspekter it sig sjalva med varandra. Omsesidig delning bruten emotioner och strul befinner sig e karakteristisk sta denna skepnad itu lov.
  • Tilltro barmharti love praglas fran ett grundlig tilltro stav saken dar andra personen.

Suggesti faktorer

Odla underben avgor ifall manniskor hamnar i eldig eller barmharti karlek? Enligt Hatfield befinner sig marklig utav do faktorer saso befinner sig forknippade med eldi lov

  • Tidpunkt Att vara «redo» att vara foralska inom nagon annan indivi ar angelaget. Om n befinner dig inom e moment ino ditt oljud darbort n ej befinner si osviklig pa att n vill befinna i ett affar, kommer ni aven att existera mindre benagna att vara med o att bliva foralska.

Leave a comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *